Vejen til din uddannelse

 

Speditørelevuddannelsen varer to år og veksler mellem undervisning på en handelsskole og arbejde i en speditionsvirksomhed. I løbet af de to år skal du på skoleophold i ialt 7-10 uger. De første fem ugers undervisning ligger fast og er som følger:

 

* Introduktion til Spedition

* Generel spedition/salg & service

* Speciale (du vælger ét af nedenstående muligheder)

   - Vejtransport

   - Flytransport

   - Søtransport

 

Vælg dit linjefag

Efter dit skoleforløb vælger du - sammen  med din virksomhed - hvilke valgfag, du skal følge de resterende 2-5 uger. Det kan være fag som:

Logistik, Multimodale transporter, Lager og terminal, Transportjura, Speditionsøkonomi, Told, Vej, Sø, Luft, Farligt gods og mange flere. Dermed får du en relevant profil i forhold til virksomheden og til dine egne fremtidsplaner.

Skoleopholdene foregår på handelsskolerne i enten Kolding, Århus eller Roskilde.

Som afslutning på elevuddannelsen skal du op til en fagprøve. Fagprøven består af to dele. Der skal skrives en rapport, der tager udgangspunkt i en arbejdsopgave i virksomheden, og afslutningsvis skal du op til en mundtlig eksamen.

 

Du kan også videreuddanne dig

Danske Speditører har udviklet en uddannelsesvej målrettet speditører, der tager udgangspunkt i speditørelevuddannelsen og ender i en diplomuddannelse i transport og spedition - f.eks.:

* Eksamineret speditør (merkonom uddannelse)

* Akademi uddannelse

* Diplom uddannelse i transport og spedition

Du kan læse mere om fag, forløb og varighed på blivspeditør.dk