Om Padborg Speditørforening

 

Padborg Speditørforening er en lokalforening under Danske Speditører.

Danske Speditører er brancheorganisation for en lang række medlemsvirksomheder, som planlægger og handler med transport- og logistikydelse som bindeled mellem handels- og fremstillingssektoren og transportindustrien.

Medlemsvirksomhederne har mere end 8.000 ansatte. Foreningen er opdelt i 9 lokalforeninger. Foreningens sekretariat er beliggende i Børsbygningen ved Christiansborg i København.

Danske Speditører er medlem af Nordisk Speditørforbund (NSF), FIATA og Dansk Erhverv.

Nordisk Speditørforbund varetager de nordiske organisationers interesser på det transportmæssige område og forhandler bl.a. NSAB - Nordiske Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser.

Hvad er spedition?

Se filmen om hvordan vi gør gavn for kunderne og for Danmark.