Formålsparagraf

 

Foreningens formål er:

at varetage medlemmers fælles lokale interesser,

at fremme forståelsen for erhvervet og dets samfundsmæssige placering,

at virke for sunde og loyale konkurrenceforhold inden for transporterhvervet,

at holde medlemmer orienteret om faglige spørgsmål af fælles interesse gennem cirkulærer, møder og kursusvirksomhed,

at afgøre faglige tvister,

at samarbejde med andre lokalforeninger og via Danske Speditører også med andre brancheforeninger for at løse fælles, faglige opgaver inden for transportsektoren. 

Sidst, men ikke mindst, arbejdes der for et godt socialt samvær med medlemsvirksomhederne og deres ansatte.