Røde rejer og blå blanketter

Røde rejer og blå blanketter

Oprettelsesdato

28.04.2016 - 11:00

En aktuel sag fra Nordjylland synes at bekræfte, at der ikke bliver tale om en totalt smertefri indførelse af EU-toldkodeksen. Det får Danske Speditører til at bede medlemsvirksomhederne give besked, hvis de oplever udenrigshandel og toldbehandling, der går skævt. 

Søndag den 1. maj 2016 træder første fase af den nye EU-toldkodeks i kraft, og de danske speditører skal til at gøre nogle ting anderledes end tidligere. De skal leve op til nye regler og nye processer. En aktuel sag fra Nordjylland synes at bekræfte de bange anelser om, at der ikke bliver tale om en totalt velforberedt og smertefri indførelse af de nye regler. Det får Danske Speditører til at bede speditørvirksomheder over hele landet om at give lyd fra sig, hvis de oplever forløb med transport, udenrigshandel og toldbehandling, der går skævt som følge af EU-toldkodeksens indførelse.

Danske Speditører bliver, 4 ½ døgn inden EU-toldkodeksen træder i kraft, kontaktet af en nordjysk speditør, der tydeligvis og med god grund er frustreret.

- Speditøren er ansat i en virksomhed, der for en kunde i fiskeindustrien skal sende frosne rejer til videre forarbejdning i et andet EU-land. Hidtil er forsendelsen foregået smertefrit på et blåt T5-dokument. Den blå blanket falder bort med EU-toldkodeksens indførelse, og hverken danske myndigheder eller EU har indtil nu givet besked om, hvordan noget sådant skal dokumenteres i fremtiden, fortæller Henrik Beck, der er Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører.

 

12 containere inden lukketid

De blå T5-blanketter bliver brugt som dokumentation, når man overfører såkaldte end use-varer fra én bevillingshaver i EU til en anden bevillingshaver i et andet EU-land. I den nordjyske sag er der tale om frosne rejer, som bliver fortoldet til 0 procent, når de skal forarbejdes i EU.

- Speditøren og afskiberen er fornuftige og forsigtige, så de tør ikke binde an på, at der når at komme en løsning inden de nye regler træder i kraft. Derfor beslutter de at satse på den absolut sikre løsning. De beslutter sig for at færdigpakke og afsende 12x40’RF containere med frosne rejer, i god tid inden reglerne træder i kraft, sådan at virksomheden i det andet EU-land, der skal forarbejde de røde rejer, ikke løber tør for råvarer de første tre uger. Så håber vi alle, at der i løbet af de tre uger bliver fundet en holdbar og fremtidssikret løsning. Det er jo grotesk og tragikomisk, siger Henrik Beck.

I skrivende stund er der tilsyneladende ingen i EU i Bruxelles, der har fundet en holdbar og blivende løsning. De danske myndigheder afventer tilsyneladende et signal fra Bruxelles, eftersom der er tale om en dokumentation, der skal gælde og være respekteret i samtlige EU-medlemslande. Danske Speditører vil naturligvis følge sagen tæt!

 

Skriv til os

Danske Speditører har på baggrund af historien med de røde rejer og blå blanketter besluttet at bede speditionsvirksomheder over hele landet, der foretager fortoldninger på vegne af deres kunder, om at fortælle deres brancheforening, hvis de oplever tilsvarende situationer.

- Send mig en email, og så går vi videre med jeres historier til SKAT for at bede om en forklaring og en fornuftig løsning. Vi gør det for at finde løsninger, som vores medlemsvirksomheder kan bruge til noget. Vi vil være speditørernes tillidsmand i forbindelse med EU-toldkodeksen. Vi har erfaring for, at det der skal til for at skabe forandringer er, at vi fortæller SKAT om konkrete fortoldnings- og transportforløb, der ender på en uhensigtsmæssig måde. Det er sådan, vi i sin tid fik hul på sagen om de mange omveje, der skal køres for at møde frem til manuel toldekspedition i situationer, hvor gods skal reeksporteres. En flink speditør i det sønderjyske kontaktede os om en konkret sag, og så kom der skred i tingene. Skriv eller ring, så kan vi helt præcis aftale, i hvilket omfang og hvordan jeres oplysninger skal anonymiseres inden vi præsenterer dem for SKAT, siger Henrik Beck, der kan kontaktes på hbe@dasp.dk