Nye kræfter i Padborg Speditørs bestyrelse

Nye kræfter i Padborg Speditørs bestyrelse

Oprettelsesdato

02.05.2017 - 11:04
På den netop afholdte generalforsamling i aptil måned blev Jakob Hytting (DHL) og Birgit F. Hansen (Zoll-Flex)
valgt ind i bestyrelsen. Claus Clausen ønskede at forlade bestyrelsen, og Jannie Andersen var udtrådt tilbage i
februar måned, da hun fik et nyt job i Kolding.
Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 6.5.2019, og bestyrelsen i Padborg Speditørforeninger nu 
sammensat således:
 
Formand:           Mikael Pfeiffer Braun
Næstformand:    Michael Just
Kasserer:           Helle Norup
Sekretær:          Jacob Hytting
Best.Medlem      Birgit Fyhn Hansen
 
Vi skal være mere synlige i Padborg, der er desværre alt for mange af vores kolleger ude i virksomhederne som slet
ikke ved at vi er til stede. Bestyrelsen vil fremadrettet arbejde intenst på at synliggøre foreningen ved at lave nogle
arrangementer osv. for medlemmerne, og vi er altid åbne for gode ideer.