Månedens virksomhedsprofil

Månedens virksomhedsprofil

Oprettelsesdato

29.05.2017 - 08:44

Foreningen ønsker i de kommende måneder at præsentere medlemsvirksomhederne lidt nærmere på vores nyoprettede hjemmeside under padborgspeditor.dk. Det viser sig nemlig ofte, at vi ikke altid ved, hvad den enkelte beskæftiger sig med, og det derfor kan være hensigtsmæssigt, at få lidt bedre kendskab til hinanden, for derigennem også at kunne benytte sig af de specialer, den enkelte virksomhed kan tilbyde.

 

Månedens virksomhedsprofil:

1.

Virksomhedens navn og adresse:

DHL Freight AS, Hermesvej 19, 6330 Padborg

 

2.

Etableringsår: 1969

 

3.

Antal ansatte:  65

 

4.

Hoved beskæftigelsesområder:

Bil og specialtransport kontinent

LTL, PTL og FTL

 

 

5.

Kerne ydelser:

Biltransport kontinent

 

 

6.

Specialer:

Specialtransport og kompetencecenter Europa

 

7.

Nationale og udenlandske filialer:

DHL Freight repræsenteret i ca 50 lande

 

8.

Eget Equipment (antal trækkere og trailere):

Ca 200 trailere og indlejede trækkere

 

9.

 

Sprog ønsker: Dansk, Tysk, Engelsk