fre, 28/04/2017 - 08:59 Månedens virksomhedsprofil

Foreningen ønsker i de kommende måneder at præsentere medlemsvirksomhederne lidt nærmere på vores nyoprettede hjemmeside under padborgspeditor.dk. Det viser sig nemlig ofte, at vi ikke altid ved, hvad den enkelte beskæftiger sig med, og det derfor kan være hensigtsmæssigt, at få lidt bedre kendskab til hinanden, for derigennem også at kunne benytte sig af de specialer, den enkelte virksomhed kan tilbyde.

 

Månedens virksomhedsprofil:

 

1.

tir, 28/02/2017 - 11:29 Virksomhedsprofil - transcargo A/S

Foreningen ønsker i de kommende måneder at præsentere medlemsvirksomhederne lidt nærmere på vores nyoprettede hjemmeside under padborgspeditor.dk. Det viser sig nemlig ofte, at vi ikke altid ved, hvad den enkelte beskæftiger sig med, og det derfor kan være hensigtsmæssigt, at få lidt bedre kendskab til hinanden, for derigennem også at kunne benytte sig af de specialer, den enkelte virksomhed kan tilbyde.

Månedens virksomhedsprofil:

1. Virksomhedens navn og adresse:

transcargo A/S

Den mangeårige leder af Toldcenter Padborg, Peder Thomsen, går på pension her i januar måned, og en ny ledelse af Toldcenter Padborg er tiltrådt.

Den nye ledelse af Toldcenter Padborg består af Søren Barkmann Andresen, som tiltrådte i august 2016, og af Henrik Pagh Kold, som tiltrådte i oktober 2016.

Fra Padborg Speditørforening skal lyde en tak til Peder Thomsen for et langt og godt samarbejde, og vi glæder os til samarbejdet med den nye ledelse af Toldcenter Padborg.

Nedenfor lige nogle ord om og fra den nye ledelse af Toldcenter Padborg:

tor, 28/04/2016 - 11:00 Røde rejer og blå blanketter

En aktuel sag fra Nordjylland synes at bekræfte, at der ikke bliver tale om en totalt smertefri indførelse af EU-toldkodeksen. Det får Danske Speditører til at bede medlemsvirksomhederne give besked, hvis de oplever udenrigshandel og toldbehandling, der går skævt. 

Igen i år har vi den store fornøjelse at tilbyde konferencen Transportjuridisk Mødedag 2016 og i samarbejde med DILF konferencen Lager 2016.

 

Transportjuridisk Mødedag 2016: Med overgangen fra den "gamle" toldkodeks til EU-toldkodeksen sker der en lang række større og mindre ændringer i toldreglerne. Helt grundlæggende ændres lovgivningen fra at være skrevet i en analog til at være skrevet i den digitale verden. Disse ændringer har betydning for både transportkøbere- og sælgere. Hvad betydning har disse ændringer for dig og din virksomhed?